Sagnet om Kongens Vase

Mellem Hovborg og Holsted ligger Kongens Vase på sydsiden af den store Klelund plantage. Den gamle studevej gik her ad den rute landevejen i dag følger. Sagnet vil vide, at Kong Valdemar kom denne vej, da han i Skanderborg havde fået besked om, at hans dronning, Dagmar, lå alvorlig syg i Ribe i 1212. Kong Valdemar Sejr startede sit vilde ridt mod Ribe med 100 mænd for at nå frem til den døende Dronning på Riberhus. Da kongen nåede frem var han alene – mændende kunne ikke følge med.

 – På billedet ser man Valdemar 2. Sejr med Dannebrog, der ifølge legenden faldt ned fra himlen i Estland.

 Lidt vest for Kongens Vase har et område i engen fået navnet Svenskerhullet eller Rytterhullet. I første halvdel af 1600-tallet blev Jylland besat af fremmede tropper i flere omgange. Det medførte plyndringer og megen vold, og i mange egne af Jylland blev der i århundrederne derefter, fortalt om hvordan især svenskerne havde opført sig. Sagnet vil vide, at her ved Kongens vase havde en bondedreng lokket nogle svenske ryttere ud i engen. Rytterne var tunge – dels vejede hest og soldat godt til, men desuden havde de tungt soldaterudstyr. Bondedrengen vejede ikke nær så meget og var kendt med mosen, så han sprang fra tue til tue og lokkede de svenske ryttere længere og længere ud i den bløde eng og det endte faktisk med, at de kom så langt ud at rytterne sank i og druknede. (Kilde. Lokalarkivet for Holsted kommune 1972 – 1997)