Oplysninger om arkivet

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1994 af Henry Pedersen, Lise Lotte Pedersen, Edith Hansen og Henry Søholm Jensen.
Arkivets formål

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium med tilknytning til Hovborg sogn, dets beboere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid. 


Vi har planer om fremover at lave små udgivelser med billeder og historier fra arkivets materialer.


Vi håber, at du/I vil støtte os i dette arbejde, bl.a. ved at tegne medlemsskab, aflevere arkivalier, billeder osv., bakke op om arrangementer og andet, som arkivet afholder. 


Medlemsskab for 2023 koster 100 kr. pr. husstand / 50 kr. for enlige. 


Betaling til kasserer Poul Henrik Bruun. 

Meget gerne via 

Bankoverførsel: 6233 - 001 52 92660

Mobilpay: nr. 15289


E-mail: hovborglokalarkiv@gmail.com

Foreningens sammenssætning


Ved 25 års jubilæet i 2019 blev foreningen Arkivets Venner stiftet:BESTYRELSESFORMAND

Poul Hansen

Telefon: 6177 9786

E-mail: birtheogpoul@gmail.com

MEDARBEJDER

Hans Larsen

Telefon: 21632986

E-mail:fatterhans@yahoo.dk

NÆSTFORMAND

Niels Christian Heick

Telefon: 2332 4248

E-mail: marniheick@bbsyd.dk

MEDARBEJDER

Per Ramsgaard

Telefon: 2018 4812

E-mail: per@ramsgaard.org


KASSERER

Poul Henrik Bruun

Telefon: 2815 6283

E-mail: pheg@mail.dk

MEDARBEJDERElse Gjerlevsen


BESTYRELSESMEDLEM

Hanne Madsen

Telefon:2962 2007

E-mail: hannemadsen55@gmail.com

SEKRETÆR

Ingrid Roed

Telefon: 5151 2822

E-mail: ingrid.roed.46@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM

Inger Randbo Pedersen

Telefon: 3026 9549

E-mail: irandbo@gmail.comKONTAKT OS