Gravsten over Johan Christoffer Sørensen står på Hovborg Kirkegård

Frederik Momsens mindesten i Hovborg Plantage

Formandssten i Hovborg Plantage

Hovborg Plantage 

100 års jubilæum 1966

Johan Christoffers mindesten i 

Hovborg Plantage


Skovfogedpar Ruth og Jørgen Herskind

2004

Opsætning af formandssten i 

Hovborg Plantage